Auto kuće

Kompletno rešenje za upravljanje svim posovnim procesima automobilske industrije

Prodaja novih vozila

Upravljanje celokupnom procesom prodaje novih vozila , od njihove prezentacije na web sajtu sa svim potrebnim informacijama, primanje upita, davanje ponude, do fakturisanja i isporuke, kompletne analize ... 

Saznajte više

Prodaja polovnih vozila

Nabavka polovnih vozila sa njihovim ulistavanjem u ponudu, primanje upita, davanje ponuda, fakturisanje i isporuka uz svu potrebnu analitiku

Servis

Upravljanje celokupnim procesima servisiranja vozila

  • Zakazivanje servisa
  • Prijem na servis
  • Defektaže i ponude
  • Evidencija utroska materijala i usluga
  • Fakturtisanje
  • Upravljanje garancijama
  • Upravljanje eksternim troškovima
  • Servisna knjiđica svakog vozila
  • Online klijentski servis
Saznajte više

Rent i lizing

Upravljanje flotom vozila sa svim potrebnim podacima, pracenje procesa kratkorocnog i dugorocnog najma, od upita , rezervacije termina,ponude, ugovori, fakturisanje, pracenje profitabilnosti vozila , upravljanje štetama ...

Saznajte više

Kompletna komunikacija na jednom mestu

Elastyc platforma omogućava potpuno prilagodjavanje klijentskim procesima do naj sitnijih detalja, kao i lako i jednostavno kreiranje novih procesa prema korisničkom zahtevu sa svim specifičnostima.

Saznajte više

Web i mobilni interfejsi za klijente

Online nastup sa kompletnom ponudom i svim potrebnim sadrzajima, primanjem upita po svim sluzbama sve do korisnickih servisa i mobilnih aplikacija za klijente

CRM

Kompletan uvid u svakog klijenta kroz sve segmente međusobne saradnje kroz sve definisane procese. Automatizovana komunikacija i obavestavanje, loyalti i cenovne politike, obaveštavanje o promenama, podsednici ...

Upravljanje dokumentima

Upravljanje svim dokumentima u definisanima procesima, fotografisanja šteta prilikom prijema na servis do kompletnog pohranjivanja sve prateće dokumentacije po procesima, uz integraciju sa online servisima razmene dokumentacije (E-računi, EDI, ...), sa mehanizmima upravljanja odobravanjima ... 

Upravljivost procesa

Elastyc platforma omogućava potpuno prilagodjavanje klijentskim procesima do naj sitnijih detalja , kao i lako i jednostavno kreiranje novih procesa prema korisničkom zahtevu sa svim specifičnostima.