Planiranje - Zakazivanje

Oslanjanje na snopove papira, excel tabele možete da zaboravite.

Planiranje - Zakazivanje

Stvorite automatizovane rasporede za ponavljajuće zadatke, napravite prilagođenu listu zadataka za sredstva sa jedinstvenim potrebama.

Pratite intervale događaja po vozilu, sa opcijama za redovene i vanredne događaje.