DMS

Potpuna digitalizacija svih dokumenata uz pristup preko svih uredjaja i snžnim mehanizmima odobravanja

Svi dokumenti na jednom mestu

Omogućiti sebi i članovima Vašeg tima pristum svim dokumentima sa svih uređaja, kao i njihovo lako pohranjivanje i deljene kroz definisane procese

E-računi

Integracije sa sistemima razmene elektronske dokumentacije omogućava ne samo njihovo automatizovano prikupljanje već i ekstrakciju njihovih metapodataka

Odobravanja dokumentacije

Uspostavite snažnu kontrolu nad procesima odobravanja dokumenata kroz definisane wokflow-e tačno po Vašoj meri.

Biblioteke sadržaja

Oformite biblioteke sadržaja iz kojih će te sve slike ili dokumente lako koristiti na drugim mestima u odnosu na ona na koje su nastale.

Elektronski potpisi

Potpisujte dokumente elektonski sertifikatima ili kroz prikupljanje potpisa sa bilo kojeg tipa uredjaja

Komunikacija i saradnja

Pored same dokumentacije u elektronskom obliku Elastyc prati i celokupnu komunikaciju vezane za njih same. 

Pametni ugovori

Obeybedite sebi brzo i lako kreiranje ugovora sa tačno definisanim poljima i njiihovom štampom , od zahteva za istim od strane klijenta do njegove realizacije.