Case & Data Automatizacija

Uklonite ručni unos koji nije vredan svakodnevnog rada vašeg tima.

Case & Data Automatizacija

Dozvolite da sistem uradi veći deo posla . Automatizacija kreiranja predmeta (zahteva dobavljačima, klijentskih ugovora), prikupljanja i prenosa podataka maksimalno ubrzava vođenje svih poslovnih događaja. Sistemsko uključivanje kontakata u predmetnu konverzaciju obezbeđuje bezbedan i dokumentovan protok informacija