CRM

Upravljajte svim aspektima u odnosima sa Vašim klijentima na naj višem mogućem nivou

360 setepeni uvid u kupaca

Kompletan uvid sve aspekte klijenta, kroz prikupljene podatke definisane kroz sve vrste procesa koji se prate, kao i metrike i analize nastale na osnovu njih.   

Prodaja na najvišem nivou

Osnažite Vaše prodavce potpunom lakoćom jednostavnog, efikasnog i visoko aumatizovanog poslovanja sa svim potrebnim alatima na svim tipovima uredjaja. 

Saznajte više

Procesi podrške

Potpuna kontrola nad procesima pružanja usluga po jasno definisanim procesima skrojenim po Vašoj meri uz sve neophodne alate za potpunu kontrolu odnosa sa klijentom od upita do fakture. 

Saznajte više

Klijenti i kontakti

Visoko organizovana baza klijenata i kontakata u potpunosti prilagodjena Vašim potrebama i procesima sa cenovnim politikama i loyalti programima, praćenjem celokupne komunikacije i prikupljanjem svakog relevantnog podatka.

Efikasni online servisi

Popuna automatizacija komunikacije sa klijentima kroz definisane online interfejse za klijente bilo kog tipa: postavljanje bilo kakvih zahteva, poručivanje, rezervacije, ... 

Saznajte više

Organizovana, upravljiva i pametna komunikacija

Komunikator izmedju svih učesnika u procesima, kako zaposlenih tako i klijenata i partnera

Saznajte više

Uvek na vreme

Organizovano, planirano i upravljivo vreme kako zaposlenih tako i deljivih resursa unutar prodajnih timova obezbedjuje tačno i pravovremeno izvršavanje svih zadataka. 

Saznajte više

Upravljivost procesa

Elastyc kao platforma omogućava potpuno prilagodjavanje procesima korisnika do naj sitnijih detalja u svim njihovim aspektima, kao i dodavanje novih specifičnih procesa po zahtevu korisnika

Saznajte više